ระบบฐานข้อมูลพหุปัญญา

โรงเรียน
PNB Logo สพม.เพชรบูรณ์
เพชรพิทยาคม
วิทยานุกูลนารี
สวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์
เนินพิทยาคม
เพชรบูรณ์วิทยา
พัชรพิทยาคม
ชนแดนวิทยาคม
ดงขุยวิทยาคม
วังโป่งพิทยาคม
วังโป่งศึกษา
หล่มเก่าพิทยาคม
เมืองราดวิทยาคม
หล่มสักวิทยาคม
ติ้ววิทยาคม
ผาเมืองวิทยาคม
เมืองกลางวิทยาคม
ศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์
ผาแดงวิทยาคม
น้ำหนาววิทยาคม
แคมป์สนวิทยาคม
ร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์
นิยมศิลป์อนุสรณ์
โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ Phukamkrutmaneeuthit School
น้ำร้อนวิทยาคม
ซับสมบูรณ์วิทยาคม
โคกปรงวิทยาคม
วังใหญ่วิทยาคม
ศรีเทพประชาสรรค์
เมืองศรีเทพ
นาสนุ่นวิทยาคม
หนองไผ่
เพชรละครวิทยา
นาเฉลียงพิทยาคม
ท่าด้วงพิทยาคม
บึงสามพันวิทยาคม
ซับบอนวิทยาคม
ศรีมงคลวิทยาคม
สพม.เพชรบูรณ์
จำนวนนักเรียนที่ยังไม่ตอบแบบสอบถาม -529
จำนวนนักเรียน(DMC) 28,229
นักเรียนที่สำรวจแววขั้นต้น 23,279
โรงเรียน 39

จำนวนนักเรียนมี่พบความสามารถในแต่ละด้าน